Aparaty i urządzenia:

Wykonanie i montaż
konstrukcji stalowych:

 • wszelkiego typu ciśnieniowe i bezciśnieniowe zbiorniki stalowe
 • zbiorniki magazynowe, zbiorniki na olej i gaz, zbiorniki na cement
 • wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe
 • chłodnice, mieszalniki, reaktory, kolumny, płuczki
 • aparaty typu zbiornikowego, aparaty kolumnowo-półkowe
 • kompletne orurowania urządzeń i zbiorników, mierniki
 • zbiorniki dla przemysłu spożywczego oraz farmaceutycznego
 • hale, magazyny, pawilony i wiaty
 • kanały spalin, cyklony, słupy, konstrukcje wsporcze
 • pomosty obsługowe, itp.
 • estakady pod rurociągi, taśmociągi i przenośniki
 • kominy stalowe z ciągami wentylacyjnymi

Wykonanie urządzeń i realizacja
robót inwestycyjnych w dziedzinie
ekologii i ochrony środowiska:

Montaż rurociągów
technologicznych:

 • oczyszczalnie ścieków, odpadów chemicznych i komunalnych
 • stacje przygotowania i uzdatniania wody
 • zbiorniki z atestem PZH
 • rurociągi ze stali węglowych i stopowych